Adresse Postale

Handball Esch
Boîte Postale 210
L-4003 Esch-sur-Alzette

Eis Bankkonten


Raiffeisen

LU81 0090 0000 5459 0047
CCRALULL

Bil

LU86 0026 1556 7817 4600
BILLLULL

Eisen Internet Site

Hu dir Verbesserungsvirschléi fir eisen Site ?
Sinn iech Feeler opgefall ?
Geet eppes net richteg ?

Schéckt eis eng Mail op den:

web@handballesch.lu

Notre Site Internet

Vous avez des suggestions à faire ?
Vous avez trouvé une erreur ?
Quelque-chose ne fonctionne pas correctement ?

Envoyez tout simplement un mail à l'adresse:

web@handballesch.lu


EIS SPORTSHAL

HALL OMNISPORTS HENRI SCHMITZ
 
Boulevard Hubert Clement
L-4064 Esch-sur-Alzette
 
Tel. +352 2754 3900
 
Composé de 2 halls omnisports, 1 hall de gymnastique, 1 hall de tennis de table, 1 salle d’haltérophilie, 2 salles de Judo

Hall 1