Adresse Postale

HANDBALL ESCH
 
Boîte Postale 210
L-4003 Esch-sur-Alzette
 
 
 

Eis Bankkonten / NOS COMPTES BANCAIRES

Accueil
 
LU81 0090 0000 5459 0047
CCRALULL
 
LU86 0026 1556 7817 4600
BILLLULL

Eisen Internet Site

Hu dir Verbesserungsvirschléi fir eisen Site ?
Sinn iech Feeler opgefall ? Geet eppes net richteg ?

Schéckt eis eng Mail op den: web@handballesch.lu

Notre Site Internet

Vous avez des suggestions à faire ?
Vous avez trouvé une erreur ? Quelque-chose ne fonctionne pas correctement ?

Envoyez tout simplement un mail à l'adresse: web@handballesch.lu


EIS SPORTSHAL / NOTRE SALLE DE SPORTS

HALL OMNISPORTS HENRI SCHMITZ
Boulevard Hubert Clement  // L-4064 Esch-sur-Alzette
 
Tel. +352 2754 3900
 
2 halls omnisports, 1 hall de gymnastique
1 hall de tennis de table, 1 salle d’haltérophilie, 2 salles de Judo

Hall 1