Cours SBO/Chrono & Délégué


27 August 2023

Och dëst Joer huet d’RefCom verschidde Course programméiert fir Sekretär/Chronometreur, mee och fir nei Delegué. Hei sinn d’Datumer.

SBO/Chrono :

Samschdes den 23. September 2023 vun 10h00 bis 1200 op Lëtzebuergesch

Samschdes den 30. September 2023 vun 10h00 bis 1200 op Lëtzebuergesch

Mëttwochs den 4. Oktober 2023 vun 19h00 bis 21h00 op Franséisch

Englesch Erklärunge si wärend dem Cours och disponibel.

 Déi Course sinn an der Maison des Sports – 3, route d’Arlon – 8099 Strassen

 Delegué :

Freides de 6. Oktober 2023 vun 18h00 – 22h00

Samschdes den 7. Oktober 2023 vun 09h00 bis 18h00 och an der Maison des Sports

 

A béide Fäll kënne sech déi interesséiert Leit iwwer assist@flh.lu umellen
________________________________________________________________________
 

La d’RefCom organise différents cours pour secrétaires chronométreurs et délégués. Voici les dates :

SBO/Chrono :

Samedi le 23. septembre 2023 de 10h00 à 12h00 en luxembourgeois.

Samedi le 30. septembre 2023 de 10h00 à 12h00 en luxembourgeois.

Mercredi le 4. octobre 2023 de 19h00 à 21h00 en français.

Des explications en anglais pourront être données pendant les cours.

Les cours auront lieu dans la Maison des Sports – 3, route d’Arlon – 8099 Strassen

 

Délégué :

Vendredi le 6. octobre 2023 de 18h00 à 22h00.

Samedi le 7. octobre 2023 de 9h00 à 18h00.


Ces cours auront également lieu dans la Maison des Sports – 3, route d’Arlon – 8099 Strassen

 

Pour les inscriptions il suffit d’envoyer un mail à assist@flh.lu.